Sojaprotein til atleter – facts & fiction

Hvad er sojaprotein?

Skrevet af Jørgen Storm


Som stort set alt andet i træningsuniverset består også ernæringssiden af en blanding af videnskab og myter. Ved sidste opgørelse ca. 10% videnskab og 90% myter! Dette uvæsen har desværre også ”ramt” den fremragende proteinkilde soja, som har fået et helt urimeligt omdømme hos træningsfolket på trods af en række fremragende og unikke egenskaber. I det efterfølgende vil vi se lidt på både sojaproteinets særlige egenskaber, hvilke fordele brugen af samme har at tilbyde atleter, – og ved samme lejlighed punktere et par af de mest tåbelige myter.


Proteintilskud vs. “normal kost”

Som bekendt mener en del praktiserende læger og bl. a. Doping-Danmark, at brugen af proteintilskud er både unødvendig og den direkte vej til en tidlig død i rendestenen efter en kort social deroute som blandingsmisbruger, – alt sammen udløst af brugen af voldsomt politisk ukorrekt proteinpulver m.m. Man kunne forsigtigt tillade sig at mene, at der var forhold af mere alvorlig karakter, som man burde koncentrere sin tabuisering om, men proportioner er jo til for at blive forvrænget, når man tilhører gruppen af overbetalte og kedsomhedsramte personager med for megen fritid uden voksent opsyn!


De mere eftertænksomme ved naturligvis, at rigtigt anvendt er proteinpulver en billig og nem måde at justere ernæringsprofilen på en allerede sund og varieret kost, – og havde det nu tilfældigvis været XX-pulver og IKKE sukkerstadset fra Mathilde, som de ”nyttige idioter” havde fået stillet til rådighed til deres dybsindige forskning, havde meget sikkert set anderledes ud. Mælk, sukkersnask, fersk røget laks og røde bøffer er også lettere upraktiske at medbringe i træningstasken, – ligesom en ønsket mængde højkvalitetsprotein langt nemmere lader sig indpasse i et fast kaloriebudget, hvis man f.eks. ønsker at reducere sin fedtmasse, – eller fastholde den på et allerede realiseret lavt niveau.


Man kan således let opremse en række fornuftige årsager til at anvende tilskud i pulverform, – her skal kun nævnes og gentages, at det i mange situationer er voldsomt praktisk, at det bidrager med meget protein via få kalorier, og at der afhængig af proteintype kan opnås specifikke sundhedspromoverende egenskaber.


Whey – king of hill

Det er ikke for meget sagt, at whey, der for få år siden var et kostbart eksotisk produkt, anno 2005 er ”King On The Hill”. Whey har en høj biologisk værdi, whey er nu så billigt, at det gram for gram er lige så billigt som protein fra f.eks. skummetmælk, whey er let og hurtigt optageligt, – og det er desuden også let at fabrikere i mange smagsvarianter, da det i sig selv nærmest er uden smag. Hvorfor så overhovedet lancere nye proteinprodukter baseret på sojaisolat, – og hvorfor skulle man vælge at (også) anvende soja, når nu whey har så mange erkendte gode egenskaber.


Soja – det glemte træningsprotein

Soja har længe levet en ufortjent hensygnende tilværelse i forhold til træningsfolket, – i hvert fald her til lands! Det skyldes ikke mindst de tarvelige lavkvalitets sojaprodukter, som stort set har været de eneste tilgængelige, – produkter, der som hovedregel oprindeligt udelukkende er fremstillet til dyrefoder! Og denne produktion er jo som bekendt ikke just berømt for et højt ambitionsniveau for så vidt angår sundhedsværdi og kvalitet, – her gælder kun tre ting: pris og pris og pris! Af samme årsag fodrer man fortsat spisedyr med benmel fremstillet af syge selvdøde dyr, hvilket som bekendt ikke kun køerne blev ret meget dummere af. Nu er det så forbudt til køer, men andre dyr til menneskeligt konsum gnasker frejdigt videre indtil nogle andre prioner også gør dem og menneskene, som letsindigt guffer dem i sig, dvaske, dumme, dårlige og døende – go figure.


Hvorom alting er, så har den altovervejende del af de tilgængelige sojaprodukter været fremstillet under stor hast og med voldsomme og stærkt invasive produktionsmetoder, – herunder stærk opvarmning, behandling med endog særdeles krasbørstige opløsningsmidler, alkoholekstrahering osv.Alt sammen solide grunde til IKKE at anvende disse tarvelige sojaprodukter. Men det er jo ikke sojaproteinets ”skyld”, at den profitliderlige industri, som udvinder det, er totalt lige glade med kvaliteten og bevarelsen af de ellers naturligt forefindende sundhedsfremmende egenskaber.

Supro soy-isolat

Heldigvis findes der folk, der interesserer sig for andet end hurtigt output og lav pris, og som har blik for værdien af mere raffinerede og mere skånsomme produktionsmetoder. Og som kan se en god og fornuftig forretning i at producere kvalitetsprodukter til informerede forbrugere. Soy-isolat af det registrerede varemærke Supro er udvundet af garanterede ikke-genmodificerede sojabønner uden kemikalier, stærk varme eller lignende frastødende overgreb. I produktionen benyttes KUN forsigtig og langsommelig koldvandsekstrahering og filtrering, hvorved alle sojabønnens og sojaproteinets oprindelige unikke egenskaber bevares,- herunder ikke mindst de biologisk aktive, men produktionsmæssigt ”sarte” phytonutrienter.


Slutproduktet er et højkvalitetsprotein med samme PDCAAS-score som whey, men med nogle egenskaber, der som vi skal se, har selvstændige fordele. Det er således ikke et spørgsmål om det ene protein er ”bedre” end det andet, men om hvordan man sammensætter sit proteinindtag på den mest fordelagtige måde, så man kan udnytte de forskellige kilders unikke egenskaber mest optimalt, – herunder mest optimalt i forhold til sin træning.


Supro for det gode hjerte

Lige som i Danmark må man i USA gerne sælge fødevarer, røg og sprut, som ødelægger vores helbred, men derimod generelt IKKE skrive på sunde fødevarer, at de rent faktisk er sunde. Det hedder i de kredse ”ulovlig helseanprisning” og det er fy-fy skamme.


Sundhed skal der jo helst recepter til, og sunde raske mennesker er i virkeligheden kun folk, der slet ikke ved, at de er behandlingskrævende og syge. Men den helt uigendrivelige videnskabelige forskning i sojaproteinets positive indflydelse på forekomsten af hjerte/kar-sygdomme, – og det faktum, at hjertesygdomme var/er killer number one i USA, – resulterede i det helt usædvanlige, at man nu i ”staterne” faktisk har lov til at skrive på et produkt, at sojaprotein er godt for hjertet/kredsløbet, hvis blot produktet indeholder 20-25g sojaprotein pr. servering. Sojaproteins aminosyreprofil er nemlig anderledes end typisk animalsk protein, – således er forholdet mellem arginine og lysine langt mere hjerte- og kolesterolvenligt i sojaprotein, men også sojas indhold af phytonutrienter menes at reducere oxideringen af især LDL, – det ”dårlige” kolesterol. Husk her på, at risikoen for øget hjertesygdom stiger, når kolesteroltallet passerer 4.4-4.5mmol/l, selvom man her til lands ikke rigtigt gør noget, før det er væsentligt højere, fordi stort hele befolkningen så skulle behandles med kolesterolsænkende medicin. Til gengæld for vor hævdvundne tradition for denne helbredsmæssige skæbnetro, lægeslendrian og gættediagnosticering tilbyder vi så udstrakt psykologhjælp til de efterladte, – og det er jo også en måde at gribe folkesundhed rationelt an på.


Sørg derfor selv for at kende dit kolesteroltal, – og sørg for at det ligger på et udansk niveau! Kolesterol er naturligvis IKKE den eneste markør for hjerte/kar-sygdom, men altså én som næsten alle ret let og i udstrakt grad kan påvirke i gunstig retning via valg af livsstil og fødemidler. Ydermere ser sojaprotein endvidere ud til også at påvirke det ”gode” kolesterol – HDL – positivt, – så nu begynder vi at forstå, hvorfor sojagnaskende asiater lever betydeligt længere og mere sygdomsfrit end os, hvis altså de ikke er så dumme, at de flytter til vesten og overtager vores elendige madvaner og degenererede såkaldte livsstil.


Supro og cancer

Som om det ikke var nok, så er der også solid forskning, der understøtter sojaproteinets cancer-reducerende effekt. F.eks. tilskriver mange forskere den langt lavere forekomst af brystcancer og prostatacancer i asiatiske lande netop det betydelige indtag af sojaprotein, – og især denne proteintypes indhold af phytonutrienter som f.eks. genestein og diadzein. Kan man positivt påvirke forekomsten af disse cancerformer, så er det virkeligt noget der batter i de samlede statistikker, da netop disse to kræfttyper desværre er nogle af de mest ”almindelige” i vores del af verden!


Supro og knogleskørhed

Knogleskørhed er ikke noget, som man tænker meget over i de unge år, hvor man jo er nærmest udødelig. Men som gennemsnitsalderen stiger, vil mange nå at leve længe nok til at blive stærkt invalideret af netop denne svækkelse af knoglerne, som bl.a. medfører hyppige knoglebrud, der desværre alt for ofte resulterer i næsten fuldstændigt tab af mobilitet og en deraf følgende dramatisk forringelse af livskvaliteten. Især, – men ikke kun, – rammes alt for mange kvinder før eller siden af knogleskørhed, så alt der kan medvirke til at reducere forekomsten, – og/eller tidspunktet, hvor problemet for alvor indtræffer, – er selvfølgelig værd at gøre sig bekendt med. Derfor er det godt nyt, at også på dette punkt, kan dagligt indtag af sojaprotein tilsyneladende gøre en væsentlig forskel. Faktisk viser nogle forsøg en lige så stor forskel, som ved ren medicinsk behandling, – men naturligvis helt UDEN dennes ikke ubetydelige bivirkninger og risici.


Supro og muskelvækst

En af de mest sejlivede myter vedr. sojaprotein er, at indholdet af phytonutrienter skulle reducere evnen til muskeltilvækst pga. en negativ påvirkning af testosteron-produktionen og øget estrogen produktion. Heldigvis har man for længst fodret utallige mænd med rigelige doser sojaprotein og målt deres hormoner på kryds og tværs, – UDEN at kunne konstatere ændringer i de to pågældende hormonaders niveau, så denne myteaffødte angst for reduceret mandighed og mindskning af bøffernes størrelse, er helt ubegrundet.

Mht. hormonpåvirkning, så er konverteringen til det arrige DHT dog signifikant reduceret, hvilket med overvejende sandsynlighed er en af årsagerne til den langt lavere forekomst af prostatacancer og/eller ”godartet” forstørret blærehalskirtel på de kanter, hvor soja er et naturligt forekommende indslag i kosten. Det må siges at være gode nyheder for dem af os, der fortrækker at kunne slå en streg uden venlig assistance og/eller fortsat i moderat målestok opfylde vore ægteskabelige forpligtelser, – efter at vi har rundet det magiske halve århundrede. Det kunne også tænkes, at dette er forklaringen på, at vores asiatiske venner i snit beholder parykken længere end mænd på vore breddegrader, – som man vil erindre sigter midler mod ”male pattern baldness” som f.eks. Propecia netop mod en sådan reduktion af konverteringen.

Slutteligt antyder alene antallet af sojagnaskende asiater også i sig selv, at Viagra nok IKKE er det, som der er mest brug for på de kanter, – samt at mændene i disse lande tydeligvis IKKE har voldsomme problemer med deres niveau af mandligt kønshormon.


Soja og diæt

Et evigt tilbagevendende problem, når man forsøger at reducere fedtprocenten, er den ofte forekommende nedregulering af BMR, – Basic Metabolic Rate, – eller hvilestofskiftet, som vi kalder det her til lands. Det kan man bekæmpe med en række tiltag, – herunder ved bevidst ”kun” at ”snige” fedtet l-a-n-g-s-o-m-t af, – og ved at tilsætte en passende mængde kredsløbstræning og solid tung vægttræning for at ”forsvare” den bestående muskelmasse mod det energiunderskud, der er ethvert fedttabs forudsætning.

Hvordan dette i praksis udføres, så selv gamle mænd som undertegnede kan få klædelige riller på ungpigetaljen, er allerede beskrevet i andre artikler, så her skal kun nævnes, at et passende dagligt tilskud supro sojaprotein ser ud til netop at reducere denne uønskede nedregulering af basalstofskiftet. Bl.a. af den årsag anvendes netop sojaprotein, – omend af ringere kvalitet, – i mange af de pulverkure, som er så populære blandt overvægtige. For træningsfolket er decideret fedme og overvægt næppe problemet, – til gengæld er alle små kosttricks, som på en fornuftig og sund måde kan hjælpe os ned på de fedtprocenter, der tilfredsstiller vores æstetiske krav, – yderst velkomne.


Supro – et praktisk approach

Mit eget approach gennem de sidste ca. 10-12 år har været et BÅDE-OG, når vi taler whey vs. soja. Af mit daglige indtag på små 200g protein får jeg således 3-4 x ca. 20g protein gennem tilskud og resten via kosten. Jeg anvender normalt whey sammen med morgenmåltidet og umiddelbart efter træning, hvor de to sojaproteinpåfyldninger så placeres sammen med mellemmåltiderne. Erfaring fra min egen træning og 30 års statistik på et stort antal personer, der følger mit kost- og træningsapproach, tilsiger at dette har en række sundhedspromoverende og træningsmæssige fordele.

Min seneste træningsmakker på 48 har netop fået målt blodtryk, kolesterol osv. som en nyfødt, – og med en tilhørende fedtprocent på 4.1%! Hidtil har jeg måttet importere SUPRO-produkter fra USA i dyre domme, så det er jo herligt, at et progressivt lokalt firma endeligt har sørget for, at disse gode sager nu er til at få for en rimelig skilling i Danevang. Man kan også simpelthen blande sit eget produkt 50/50, – og jeg vil ikke påstå, at kunne bevise en praktisk forskel, selvom man godt kunne argumentere for en lille ekstra gevinst ved den metodik jeg personligt betjener mig af pga. forskellen i optagelseshastighed. Men langt, langt vigtigere end sådanne petitesser bør man endeligt huske på, at hvor alle sammenlignelige whey-produkter er forholdsvis ens, – på nær smag og pris, – så er der en verden til forskel på dyrefodderet og SUPRO SOY PROTEIN ISOLAT, hvor bl.a. alle de aktive phytonutrienter er bevaret intakte!

Slutteligt er det naturligvis værd at tilføje, at SUPRO også er ideelt, hvis man tilhører det flertal af verdens voksne befolkning, som har større eller mindre problemer med at nedbryde laktosen i de almindelige proteinkilder, – og/eller hvis man som veganere, vegetarer eller tilsvarende godtfolk har etiske indvendinger mod at anvende protein af animalsk oprindelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

- LÆS MERE -

Information om kost

Kosten fra A til Å

Skrevet af Mikael Lenz I denne artikel vil jeg kort komme ind på hvad der udgør grundpillerne i en fornuftig kostplan, hvadenten man prøver at

Fordelen ved dropsets

The power of dropsets

Skrevet af bodybuilding.dk Folk med bodybuilding aspirationer vil gerne være massive, og helst så hurtigt som muligt. Men det kan være en forvirrende affære at

Program for styrke

Program for styrke i de 3 store

Skrevet af bodybuilding.dk Nedenstående program er et program for de personer som er interesseret i at maksimere deres styrke i de 3 store, nemlig squat,

Motivation

Motivation

Skrevet af Nicklas Pyrdol Christensen, Stud. Bach. Idræt og Sundhed SDU/psykologi Århus Universitet. Personlig træner At opretholde motivationen igennem et helt liv med træning er

Forskellige typer af fedt

Fedt – de forskellige typer

Skrevet af Mikael Lenz Strube (Smeden) Introduktion Følgende er en grundig gennemgang af forskellige typer fedt, og hvorfor man bør spise dem. Noget af teksten